Click on the cities below for the corresponding sky map for tonight at 10pm. Should you have any questions or concerns please contact us at contato@cartascelestes.com.

For planning purposes, this sky maps are published daily during the day.

Good Skies!

Guangzhou, Guangdong Shanghai, Shanghai Beijing, Beijing Shantou, Guangdong
Shenzhen, Guangdong Tianjin, Tianjin Chengdu, Sichuan Dongguan, Guangdong
Hangzhou, Zhejiang Wuhan, Hubei Shenyang, Liaoning Xi´an, Shaanxi
Nanjing, Jiangsu Hong Kong Chongqing, Chongqing Quanzhou, Fujian
Wenzhou, Zhejiang Qingdao, Shandong Suzhou, Jiangsu Harbin, Heilongjiang
Qiqihar, Heilongjiang Xiamen, Fujian Zhengzhou, Henan Jinan, Shandong
Nanchang, Jiangxi Dalian, Liaoning Changsha, Hunan Taiyuan, Shanxi
Shijiazhuang, Hebei Kunming, Yunnan Wuxi, Jiangsu Changchun, Jilin
Ningbo, Zhejiang Zibo, Shandong Hefei, Anhui Changzhou, Jiangsu
Taizhou, Zhejiang Tangshan, Hebei Nantong, Jiangsu Nanning, Guangxi
Guiyang, Guizhou

Guangzhou, Guangdong / Topo

Shanghai, Shanghai / Topo

Beijing, Beijing / Topo

Shantou, Guangdong / Topo

Shenzhen, Guangdong / Topo

Tianjin, Tianjin / Topo

Chengdu, Sichuan / Topo

Dongguan, Guangdong / Topo

Hangzhou, Zhejiang / Topo

Wuhan, Hubei / Topo

Shenyang, Liaoning / Topo

Xi´an, Shaanxi / Topo

Nanjing, Jiangsu / Topo

Hong Kong / Topo

Chongqing, Chongqing / Topo

Quanzhou, Fujian / Topo

Wenzhou, Zhejiang / Topo

Qingdao, Shandong / Topo

Suzhou, Jiangsu / Topo

Harbin, Heilongjiang / Topo

Qiqihar, Heilongjiang / Topo

Xiamen, Fujian / Topo

Zhengzhou, Henan / Topo

Jinan, Shandong / Topo

Nanchang, Jiangxi / Topo

Dalian, Liaoning / Topo

Changsha, Hunan / Topo

Taiyuan, Shanxi / Topo

Shijiazhuang, Hebei / Topo

Kunming, Yunnan / Topo

Wuxi, Jiangsu / Topo

Changchun, Jilin / Topo

Ningbo, Zhejiang / Topo

Zibo, Shandong / Topo

Hefei, Anhui / Topo

Changzhou, Jiangsu / Topo

Taizhou, Zhejiang / Topo

Tangshan, Hebei / Topo

Nantong, Jiangsu / Topo

Nanning, Guangxi / Topo

Guiyang, Guizhou / Topo